Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Pénzügyi és Számviteli Tanszék

Utolsó módosítás: 2019. október 11.

A Pénzügyi és Számviteli Tanszék 2016. július 1-én alakult, amikor az Intézmény egyetemi Campusszá válásával szervezeti átalakításokra került sor.

A tanszék munkája és munkatársai azonban összefonódnak a főiskola és az itt folyó felsőoktatás történelmével. A gazdálkodási kar, 2010-től Gazdaság és Társadalomtudományi Kar működésében mindvégig meghatározó szerepet képviselt a számviteli és pénzügyi területek oktatása.

Oktatási feladataink

 A Pénzügyi és Számviteli Tanszék szakmai alapfeladata a pénzügyi és számviteli területek körébe tartozó szakmai ismeretek közvetítése, kiemelt figyelemmel az üzleti gyakorlat által igényelt szakmai-, módszertani kompetenciákra.

 A tanszék által gondozott szakok:

• Pénzügy és Számvitel alapszak (nappali, levelező, távoktatási tagozat)
• Pénzügy és Számvitel Felsőoktatási Szakképzés (nappali, levelező tagozat)
• Vezetés és Szervezés Mesterszak (nappali és levelező tagozat)

A tanszék tantárgyi portfóliójába alapozó és szakmai differenciált ismeretek oktatása zajlik.

Az általunk gondozott tantárgyak a következő főbb területekre terjednek ki:

• Adózási alapismeretek
• Részletes adótan
• Speciális adózási ismeretek
• Számviteli alapok
• Pénzügyi számvitel
• Vezetői számvitel
• Sajátos számviteli esetek elszámolása
• Pénzügytan
• Vállalati pénzügyek
• Befektetési ismeretek
• Banki ismeretek
• Nemzetközi adózási és számviteli ismeretek
• Kontroling
• Vállalatértékelés

 A tanszék munkatársaival átoktatást végzünk más karokhoz tartozó képzéseken pénzügyi és számviteli témákban.

Speciális oktatási feladataink:

Részt veszünk a külföldi hallgatók képzésében. Tanszékünkön 4 fő oktató tart rendszeresen angol nyelvű képzéseken előadásokat.

Kutatási tevékenységünk

A tanszék oktatóinak kutatási tevékenysége szorosan kapcsolódik a szakok működéséhez

• Hitelintézetek működését befolyásoló kockázatok.
• Hitelintézetek pénzügyi termékeinek kockázatai, elemzésük módszerei.
• Kockázatok feltérképezésének lehetséges módszerei, ezek hatékonysága.
• Kvalitatív és kvantitatív piackutatói vizsgálatok lebonyolítása.
• Lakossági és vállalati finanszírozás aktuális kérdései, problémakörei.
• Az IFRS bevezetésének előnyei és hátrányai.
• Vállalkozások üzletvitelének számviteli feladatai.
• A számvitel és a társasági adórendszer kapcsolata a gyakorlatban.
• Vállalkozások éves beszámolóinak elemzése.
• Könyvvizsgálat (a csalás feltárásának lehetséges eszköze).
• A csődeljárás, a felszámolás és a végelszámolás számviteli elszámolása.
• A céltartalékok szerepe a vállalat gazdálkodásában, tervezésében.
• A számviteli politika kialakítása.
• Önkormányzatok számvitele (ÁH számvitel).
• Vállalkozások önköltség-számítási gyakorlatának kialakítása és értékelése.
• A vállalkozás átalakulása, sajátos számviteli elszámolása.

Pályázati tevékenység

1. KEZEK- Észak-magyarországi felsőoktatási intézmények együttműködése, KEZEK - TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001, 2013.04.15-2015.04.14. A projekt f_ célja az észak-magyarországi régióban működő három felsőoktatási intézményirányítási rendszerének fejlesztése azonos modellekre építve, oktatók, kutatók, hallgatók képzése, képzési és hallgatói szolgáltatások fejlesztése, a régió hátrányos helyzetének és az intézmények számára is egyre súlyosbodó állapotot kezel_ foglalkoztatás. 2. ZENFE Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés, ZENFE - TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012, 2013.04.01-2015.03.31. A projekt célja a versenyképes, modern felsőoktatási együttműködés létrehozása az öt konvergencia régióban, annak érdekében, hogy a résztvevők kutatási, oktatási, szolgáltatási tevékenységük összehangolásával bővítsék a zöldenergia-ipar tudásbázisát, és az ágazati igényeknek megfelelő tudással rendelkező hallgatót bocsássanak ki.
3. Kutatási eredmények és innovációk disszeminációja az energetikai biomassza- zöldenergia- termelésátalakítás-hasznosítás- a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság terén a zöld Magyarországért. TÁMOP-4.2.3-12/1-KONV-2012-0047. 2012.11.30-2015.01.31.
4. „Zöld energiával a Zöld Magyarországért" című projekt elsődleges célja, hogy Károly Róbert Főiskola K+F+I tevékenysége révén keletkezett eredményeket a hazai és nemzetközi közvélemény, – ezen belül kiemelten a gazdasági szektor minél szélesebb köre – megismerje.
5. Együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi Régiókba működő kkv-kban" OTKA K 109026 2014.01.01-2016.12.31. Hallgatókon keresztül kérdőíves felmérés az Észak-Magyarországi Régióban Bizalom és együttműködés vizsgálata az üzleti szférában.
Fenntartandó projektek
6. Jean Monnet LLL, TU42/1/2008, 2008.09.01-2011.08.31, Európai uniós ismeretek oktatása, tanulmányok.
7. Komplex oktatási, kutatási, innovációs szolgáltatási és info-kommunikációs infrastruktúra fejlesztés a Károly Róbert Főiskolán. 2008.11.01-2010.05.15. A projekt célja a Károly Róbert Főiskola oktatással, kutatással, fejlesztéssel, innovációval, vállalkozói szférával való együttműködésével kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése.


< Vissza