Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Menedzsment Tanszék

Utolsó módosítás: 2019. október 11.

2016. július 1-én alakult, amikor az Intézmény egyetemi Campussá válásával szervezeti átalakításokra került sor.

Bemutatkozás
A Menedzsment Tanszék 2016. július 1-én alakult, amikor az Intézmény egyetemi Campussá válásával szervezeti átalakításokra került sor. Az Üzleti Tudományok Intézete innentől kezdve három tanszékre tagolódva – így a Menedzsment, a Pénzügy és számvitel, valamint a Marketing és vendéglátás tanszékekre tagolódva - folytja munkáját.

Oktatási feladataink

A Menedzsment Tanszék szakmai alapfeladata a gazdálkodási- és menedzsment tudományterületek körébe tartozó szakmai ismeretek közvetítése, kiemelt figyelemmel az üzleti gyakorlat által igényelt szakmai-, módszertani kompetenciákra.

A tanszék tantárgyi portfóliója igen széles, az általunk gondozott tárgyak szakmai jellemzői eltérőek. Feladataink közé tartozik számos üzleti szakmai alapozó tantárgy oktatása.

Az általunk gondozott tantárgyak a következő főbb területekre terjednek ki:

• Disztribúció, logisztika, ellátási-lánc menedzsment
• E-business
• Emberi erőforrás gazdálkodás
• Értékteremtő folyamatok menedzsmentje,
• EU ismeretek
• Gazdasági jog
• Gazdaságtörténet
• Munkaerő-piaci ismeretek
• Nemzetközi gazdaságtan
• Projektmenedzsment
• Pszichológia, szociológia
• Stratégiai és üzleti tervezés
• Termelés- és folyamatmenedzsment
• Üzleti kommunikáció,
• Vállalati gazdaságtan
• Vállalati stratégiák
• Vezetési ismeretek, szervezéselmélet

A jelzett tanegységeket a Campus öt üzleti alapszakán és e szakokhoz kapcsolódó öt üzleti felsőoktatási szakképzésen, valamint a három üzleti mesterképzési szakon, nappali és levelező tagozaton oktatjuk, a szakok tantervének megfelelő szerkezetben.

Mindezeken felül átoktatást végzünk más karokhoz tartozó alapszakokon és felsőfokú szakképzéseken vállalkozási és menedzsment témákban.

Speciális oktatási feladataink:

Részt veszünk a külföldi hallgatók képzésében. Tanszékünkön 8 fő oktató tart rendszeresen angol nyelvű képzéseken előadásokat.

• A 2015-16-os tanévben indult el Campusunk jogelődjén a Stipendium Hungaricum képzés, melynek keretében külföldi hallgatók az Intézményünk alap-, illetve mesterszakjaira jelentkezhetnek.
• Kollégáink részt vesznek az ERASMUS program keretében Intézményünkben tanuló hallgatók képzésében, valamint vendégoktatóként külföldi egyetemeken is tapasztalatot szereztek.

 Kutatási tevékenységünk:

A tanszék oktatóinak egyéni kutatási tevékenysége a széles szakmai profilból eredően- sokféle tartalmú és formájú.

• A mezőgazdasági üzemek szerepe a társadalmi és gazdasági fejlettség alakulásában, és a fejlettség térbeli vizsgálata erdélyi kistérségekben
• A zöldséghajtatás méretökonómiai kérdései
• Bioenergetikai logisztika kutatása
• Fenntarthatósági audit-rendszer kidolgozása és alkalmazása a bioenergetikai ágazatban
• Foglalkoztatást növelő megújuló erőforrásokra alapozott üzleti modellek kidolgozása
• Hátrányos helyzetűek lehetőségei térségünkben.
• Hely-specifikus növénytermelés közgazdasági összefüggései
• Kockázatok feltérképezésének lehetséges módszerei, ezek hatékonysága.
• Kvalitatív és kvantitatív piackutatói vizsgálatok lebonyolítása
• Lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és monitoring szolgáltatás fejlesztése, gazdaságilag jelentős növénykultúrákban
• Roma kisebbség helyzete és lehetősége Gyöngyös városában.
• Szolgáltatásminőség vizsgálata a gyakorlatban
• Vállalati erőforrás-tervezés informatikai támogatása
• Vállalati információs rendszerek gyakorlatorientált oktatási lehetőségei
• Vállalati sikeresség elemei, az innováció, a stratégiai gondolkodás szerepe. (Vállalati stratégiai menedzsment.)


< Vissza