Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Marketing és Vendéglátás Tanszék

Utolsó módosítás: 2019. október 11.

A Marketing és Vendéglátás Tanszék 2016. július 1-én alakult, amikor az Intézmény egyetemi Campusszá válásával szervezeti átalakításokra került sor.

Oktatási feladataink

A Marketing és Vendéglátás Tanszék szakmai alapfeladata a kereskedelem, marketing, turizmus és vendéglátás tudományterületek körébe tartozó szakmai ismeretek közvetítése, a gyakorlatorientált képzés.

A tanszék által gondozott szakok széleskörűek, a turizmus-menedzsment mesterképzési szak mellett a kereskedelem és marketing valamint a turizmus-vendéglátás alapképzési szakok, az ehhez kapcsolódó felsőoktatási szakképzések illetve két szakirányú továbbképzés (Természeti és kulturális örökségmenedzser valamint Gasztronómiai menedzser) szakok képezik a portfóliót.

Speciális oktatási feladataink:

Részt veszünk a külföldi hallgatók képzésében. Tanszékünkön 6 fő oktató tart rendszeresen angol nyelvű képzéseken előadásokat. Kollégáink részt vesznek az ERASMUS program keretében Intézményünkben tanuló hallgatók képzésében, valamint vendégoktatóként külföldi egyetemeken is tapasztalatot szereztek. Emellett angol nyelvű szakjainkat (Tourism management MA, Tourism and catering BA) is tanszékünk gondozza.

Kutatási tevékenységünk

A Marketing és Vendéglátás Tanszék a turizmus, vendéglátás, gasztronómia, területfejlesztés, térségmenedzsment, regionális, európai uniós, valamint egyéb inter- és transzdiszciplináris területeken végez kutatási feladatokat. Emellett vállalati marketing kutatások területén is kiváló eredményeket értek el kollegáink, de bormarketinghez kapcsolódó vizsgálatok is zajlottak.

A Tanszék részt vesz az intézményben folyó egyéb K+F+I feladatok ellátásában. Pályázati tevékenysége intézményi viszonylatban jelenleg is kiemelkedő, ezt tovább kívánjuk erősíteni.

Kiemelkedőnek tartjuk a tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenységünket, minden évben az oktatóink által mentorált hallgatók sikereket érnek el a helyi és országos tanulmányi versenyeken.


< Vissza